UE vs. Greenwashing: Directiva privind afirmațiile de mediu

Sep 3

Context

Un studiu realizat de Comisia Europeană în anul 2020 a arătat că 53,3% dintre afirmațiile de mediu făcute de companii cu privire la propriile produse s-au dovedit a fi vagi, înșelătoare sau nefondate. Dintre aceste 53,3% de afirmații, 40% au avut o bază nefondată, nesusținută de studii sau orice mijloace de probă care ar putea fi verificate de consumatori. Pentru a contracara acest fenomen și pentru a asigura o concurență loială pe piața europeană și o informare corectă a consumatorilor, Comisia Europeană a propus o serie de măsuri legislative. Una dintre ele este Directiva privind afirmațiile legate de mediu (EU Green Claims Directive), propusă în martie 2023.

Cui se aplică Directiva?

Cerințele Directivei se aplică marii majorități a companiilor din Uniunea Europeană, de la IMM-uri la marile companii publice, precum și în toate industriile. Inclusiv companiile care au sediul în afara Uniunii, dar care vând produse consumatorilor de aici vor trebui să se conformeze noilor reguli. Singurele companii cărora nu li se va aplica Directiva sunt microîntreprinderile. Totuși, acestea pot să se alinieze noilor cerințe din proprie inițiativă.

La ce afirmații se referă Directiva?

Directiva se referă la afirmații explicite de mediu prin care comercianții descriu un produs, un serviciu sau organizația însăși ca având un impact pozitiv asupra mediului. Cu alte cuvinte, Directiva se aplică numai afirmațiilor care vizează aspecte de mediu (factorul E din ESG), nu și aspecte legate de impactul social sau de guvernanță corporativă. Exemple de afirmații de mediu pot fi: ambalaj prietenos cu mediul, sticlă din 100% plastic reciclat, compostabil, biodegradabil. Totodată, Directiva nu vizează afirmații obligatorii prin lege, cum ar fi certificatele de eficiență energetică sau rapoartele anuale de sustenabilitate realizate în conformitate cu diferite standarde, ci doar afirmațiile pe care comercianții le fac în mod voluntar.

Ce trebuie să facă companiile?

O afirmație explicită de mediu trebuie să fie justificată, comunicată și verificată conform cerințelor impuse de Directivă. Redăm aici doar câteva dintre aceste cerințe. Textul integral al Directivei, inclusiv cerințele privind sistemele de etichetare de mediu, poate fi consultat aici.

Justificare

Pentru justificarea afirmațiilor explicite legate de mediu, comercianții trebuie să parcurgă o evaluare care:

- se fundamentează pe dovezi științifice recunoscute și pe cunoștințe tehnice de ultimă generație;
- demonstrează importanța impactului, a aspectelor și a performanței din perspectiva ciclului de viață;
- analizează toate aspectele și impacturile semnificative pentru a evalua corespunzător performanța;
- precizează dacă afirmația se aplică întregului produs sau doar unor componente specifice (pentru întregul ciclu de viață sau numai pentru anumite etape, pentru toate activitățile comerciantului sau numai pentru o parte dintre acestea);
- demonstrează că afirmația nu îndeplinește doar cerințele legale;
- oferă informații din care să reiasă dacă produsul are performanțe de mediu semnificativ mai bune decât practica obișnuită;
- identifică dacă o performanță pozitivă nu duce la agravarea semnificativă a unui alt impact;
- impune o raportare transparentă a compensațiilor de gaze cu efect de seră;
- conține informații precise, fie primare sau secundare.

Comunicare

În ceea ce privește comunicarea afirmațiilor, comercianții sunt obligați să comunice doar acele afirmații care au fost temeinic justificate. Datele și informațiile care au susținut afirmația trebuie să fie disponibile pentru fiecare consumator țintă, exprimate într-un limbaj ușor de înțeles, și furnizate fie sub formă fizică, fie prin intermediul unui link web, al unui cod QR sau alt mijloc echivalent. Mai mult, aceste informații trebuie să fie revizuite și actualizate dacă apar situații care pot afecta exactitatea afirmației și în termen de cel mult 5 ani de la furnizare.

Dacă impactul pozitiv asupra mediului depinde de modul în care consumatorii folosesc produsul, atunci comercianții trebuie să furnizeze instrucțiuni privind modul corect de utilizare. În plus, atunci când fac afirmații despre îmbunătățiri viitoare ale performanței ecologice, comercianții trebuie să ofere angajamente clare și să stabilească termene exacte pentru realizarea acestor îmbunătățiri.

Verificare

Ultimul pas care asigură veridicitatea afirmațiilor de mediu este verificarea acestora. Verificarea se realizează de un verificator terț și independent care, la final, emite un certificat de conformitate care să ateste că afirmația de mediu respectă cerințele stabilite în Directivă.

Când intră în vigoare Directiva?

Propunerea se află în prezent în proces legislativ și va trebui să fie adoptată de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene. De la acest moment (estimat în 2024), statele membre au 18 luni pentru a implementa cerințele Directivei în legislația lor națională.