TERMENI ȘI CONDIȚII 

PREVEDERI GENERALE

Site-ul disponibil la adresa https://www.academia-de-sustenabilitate.ro/ (“Platforma”) este deținut de către Social Innovation Solutions (“Societatea”), cu denumirea comercială ASOCIATIA SOCIAL INNOVATION SOLUTIONS, având sediul social în AV. PETRE CREȚU 15, Et. 2, Ap. 6 - București, Sector 1, CUI 39575152.

Accesul și utilizarea Platformei intră sub incidența regulilor prevăzute în prezentul document, care reprezintă contractul dintre Utilizator și Societate („Termeni și Condiții”) și cu respectarea legislației în vigoare. Utilizarea Platformei ca vizitator sau prin crearea unui cont de utilizator și accesul la serviciile oferite prin intermediul Platformei presupune implicit că Utilizatorul a citit, înteles și acceptat integral Termenii și Condițiile de utilizare a Platformei, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

Politica de confidențialitate este parte din Termeni și Condiții și prezinta în detaliu cum sunt prelucrate datele și informațiile Utilizatorilor de catre Societate, atunci cand aceștia navigheaza în Platformă, cât și drepturile acestora cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru a crea un Cont de utilizator, utilizatorii trebuie să aibă vârsta minimă de 16 ani, să ia cunoștință și să accepte Termenii și Condițiile.

Daca nu sunteți de acord, integral sau parțial, cu Termenii și Condițiile, vă rugăm să nu folosiți Platforma.

Prezenții Termeni și Condiții sunt guvernate și interpretate în conformitate cu dreptul român. Pentru orice disputa în legătură cu Termenii și condițiile se va încerca soluționarea pe cale amiabilă, iar dacă părțile nu ajung la un acord cu privire la dispută, aceasta va fi adresată instanței competente.

DEFINIȚII

Cont de utilizator - Reprezintă informațiile personale ale Utilizatorului care îi permit acestuia să acceseze zone suplimentare ale Platformei Academia de Sustenabilitate.Utilizator - Orice persoana care navighează și/sau își creează cont în Platformă.

ACCESAREA PLATFORMEI

Scopul utilizării Platformei este acela de a accesa informațiile, respectiv serviciile oferite prin intermediul acesteia. Orice utilizare în alte scopuri nu este permisă. Pentru accesarea Platformei este necesar sa aveți acces la serviciile/dispozitivele care oferă acces la Internet.Utilizatorii care acționeaza ca vizitatori, respectiv care nu își crează un Cont de utilizator acceptă faptul că nu pot vizualiza toate informațiile, respectiv secțiunile Platformei, existând secțiuni care pot fi accesate doar prin crearea unui Cont de utilizator.La momentul accesării Platformei și/sau creării Contului de utilizator, Utilizatorul înțelege să fie de acord cu Termenii și Condițiile de utilizare, cât și cu Politica de confidențialitate.

CONTRACTUL

Prin crearea Contului de utilizator, acesta din urmă, respectiv Utilizatorul iși dă în mod expres și neechivoc acordul cu privire la nașterea unui raport juridic între Utilizator și Societate guvernat de prezenții Termeni și Condiții.Vă rugăm să notificați imediat Societatea, prin transmiterea unui e-mail la adresa hello@innovationsolutions.eu, în cazul în care aveți cunoștință că numele de utilizator și parola au fost furate sau compromise.

DURATA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Perioada în care Termenii și condițiile se aplică este nedeterminată. Folosirea Contului de utilizator poate înceta în orice moment, prin ștergerea contului de către Utilizator.Societatea își rezervă dreptul de a șterge imediat Contul de utilizator dacă constată faptul că Utilizatorul nu respectă Termenii și condițiile. 

UTILIZAREA SITE-ULUI

Utilizatorii își pot modifica oricând acordurile privind comunicările comerciale direct din interiorul Contului de utilizator.Utilizatorii nu au dreptul:Să utilizeze Platforma în mod abuzivSa întreprindă acțiuni care să afecteze disponibilitatea și/sau performanța Platformei sau care să aducă prejudicii Societății sau oricărei persoaneSă utilizeze Platforma în mod ilegal, fraudulos și/sau în scopuri în legărură cu orice activitate ilegală și/sau frauduloasăSă colecteze date din cadrul Platformei și/sau să folosească datele de pe Platformă pentru orice activități de marketing sau pentru orice activitate de contactare a persoanelor ale căror date sunt disponibile în cadrul PlatformeiSă utilizeze Platforma pentru a distribui, copia, găzdui (nelimitativ) orice materiale, respectiv software conținând viruși de calculatorUtilizatorul poate răspunde civil sau penal pentru încălcarea oricăreia dintre aceste reguli.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Întreg conținutul Platformei, respectiv, dar fără a se limita la design, text, imagini, logo-uri, secvențe video este proprietatea exclusivă a Societății și/sau, după caz, a partenerilor Societății și intră sub incidența prevederilor legale privind drepturile de autor. Utilizatorilor le este interzis să copieze, reproducă, folosească, difuzeze, în alt scop decât uzul personal, orice imagine, logo, înregistrare video, marcă aparținând Societății sau partenerilor acesteia fără acordul prealabil al titularilor legali.  Societatea nu este răspunzătoare pentru acuratețea și legalitatea conținutului Platformei care face referire la partenerii acesteia, pus la dispoziție în cadrul Platformei în integralitate de către partenerii acesteia.Prin folosirea anumitor funcționalități, servicii ale Platformei, acolo unde este astfel precizat, Utilizatorii cedează către Societate drepturile de proprietate intelectuală precum, dar fără a se limita la, texte publicate, fișiere încărcate.Utilizatorilor le este interzis: să republice, să reproducă, copieze, exploateze, să vândă și/sau închirieze, să redistribuie (cu excepția conținutului disponibil pentru a fi redistribuit) materialele din cadrul Platformei;Termenii și condițiile nu garantează niciun drept sau titlu cu privire la Platforma, la conținutul deținut de alte persoane, la logo-urile, imaginile, designul, conținutul video, semnele sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală ale Soccietății. Orice opinii și sugestii pot fi comunicate Societății la adresa de e-mail hello@innovationsolutions.eu. Societatea poate utiliza sugestiile, observațiile transmise de către Utilizatori fără nicio obligație față de aceștia din urmă.

RENUNȚĂRI ȘI CESIUNI

Nu se va interpreta ca o renunțare situația în care Societatea nu acționeaza imediat pentru realizarea, exercitarea unui drept al său.Dacă una dintre prevederile Termenilor și condițiilor se dovedește nulă sau fără efect, ori în cazul unei omisiuni, acest fapt nu afectează celelalte prevederi ale Termeni și condiții, acestea rămânând valide. Orice prevedere care se dovedește nulă sau fără efect se va înlocui cu o altă prevedere care va produce efecte juridice similare sau cât mai apropriate de scopul prevederii inițiale.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Platforma este pusă la dispoziție de către Societate, așa cum este aceasta disponibilă, fără o garanție expresă sau implicită. Societatea nu garantează că orice rezultate se pot obține prin utilizarea Platformei  vor fi precise, garantate sau că acestea vor îndeplini cerințele Utilizaotrului. De asemenea, Societatea nu garantează că Platofrma va fi disponibilă în mod neîntrerupt. În situația în care vor fi necesare acțiuni de întreținere a Platformei, Societatea va informa Utilizatorul la momentul accesării Platformei.Societatea nu este răspunzătoare pentru orice situații independente de sfera sa de acțiune, precum întreruperi ale accesului la Internet, forță majoră, întreruperi din culpa unor terțe persoane.Societatea nu este răspunzatoare pentru exactitatea, corectitudinea datelor personale furnizate de către Utilizatori, inclusiv pentru datele furnizate de minori în scopul creării aparenție de îndeplinire a vârstei minime de utilizare a Platformei.Utilizatorul înțelege că Societatea nu deține controlul și nu are obligația de a acționa cu privire la: conținutul pe care Utilizatorul îl accesează prin intermediul Platformei, efectele pe care conținutul Platformei îl au asupra Utilizatorului, orice interpretare sau utilizare a conținutului de către Utilizator sau asupra acțiunilor pe care Utilizatorul la întreprinde urmare a accesării conținutului Platformei, asupra conținutului oricăror link-uri către alte pagini WEB, asupra oricăror informații publicate în cadrul Platformei care provin din surse externe. Societatea nu este răspunzătoare pentru orice daune care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de utilizare a Platformei de către Utilizator sau care rezultă din nerespectarea de către Utilizator a Termenilor și conditiilor.

MODIFICĂRI ALE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

12.1. Acești Termeni și Condiții se aplică începând cu data de 26 aprilie 2023. Societatea îți rezerva dreptul de a aduce modificări Termenilor și conditiilor, în orice moment, fără preaviz, motiv pentru care te rugăm să consulți Termeni și condiții la accesarea Platformei. Utilizarea Platformei după intrarea în vigoare a oricăror actualizări, modificări a Termenilor și condițiilor înseamnă acceptarea acestora de către Utilizator.

COOKIES

Platforma utilizează cookie-uri. Regăsești în continuare informații privind utilizarea cookies de către Platformă. În situația în care îți sunt necesare informații suplimentare, te rugăm să ne comunici la adresa de e-mail hello@innovationsolutions.eu.Cookie-urile sunt fişiere text de mici dimensiuni, compuse în general din text şi cifre, care, atunci când accesezi Platforma sunt salvate în browserul utilizat de către dispozitivul prin care o accesezi care permite identificarea ta la orice revenire pe Platformă. Cookie-urile utilizate în Platformă sunt atât proprii, cât și de la terți ce permit Societății să înteleagă nevoile și cerințele tale, în calitate de vizitator, respectiv utilizator al Platformei și să îmbunătățească experiența pe care tu o ai în Utilizarea acesteia. De asemenea, cookie-urile sunt utilizate în scopul monitorizării traficului (pot fi analizate inclusiv informații privind paginile WEB pe care le accesezi, durata utilizării Platformei, locația, dispozitivul de pe care accesezi Platforma, etc.), respectiv a performanței Platformei.Cookie-urile utilizate de către Platformă pot fi cookie-uri temporare sau permanente. Cookie-urile temporare au o durată de stocare limitată la durata în care folosești Platforma, iar cookie-urile permanente sunt stocate la nivelul computerului sau dispozitivului pe care îl folosești pentru accesarea Platformei și nu sunt șterse odată ce utilizarea Platformei înceteaza.