Răspundem la 3 întrebări din Modulul Prioritizează finanțările verzi. Ghid pentru IMM-uri, powered by BCR

Dec 24
Luna trecută am lansat pe platforma Academiei de Sustenabilitate cel mai nou modul educațional dedicat sustenabilității în afaceri, Prioritizează finanțările verzi. Ghid pentru IMM-uri, modul realizat în colaborare cu BCR.
Cu un accent deosebit pe personalizarea și adaptarea informațiilor la specificul IMM-urilor, acest modul se adresează nevoilor practice ale antreprenorilor, oferind informații și exemple concrete, de la cei mai importanți finanțatori. În plus, facilitează o înțelegere clară a pașilor necesari pentru integrarea principiilor sustenabilității în afaceri, și traduce concepte financiare în oportunități reale pentru IMM-uri. Iată 5 întrebări și răspunsuri esențiale la care îți răspunde modulul:

Ce înseamnă finanțare verde?

Finanțarea verde sau sustenabilă presupune concentrarea fluxului de capital public și privat spre prioritățile de dezvoltare durabilă. Mai mult, se referă la luarea în considerare a factorilor ESG în procesul decizional de investiții în sectorul financiar. Astfel, deciziile financiare trebuie să conducă atât la crearea de valoare economică pe termen lung, cât și la crearea de valoare societală, prin sprijinirea proiectelor sustenabile. Spre exemplu, împrumutul acordat unui IMM pentru instalarea de panouri solare sau creditele ipotecare verzi pentru achiziționarea de imobile eficiente energetic sunt exemple de finanțări sustenabile. Un studiu realizat de Comisia Europeană a arătat că 83% dintre băncile intervievate au în vigoare sau în curs de dezvoltare strategii pentru integrarea factorilor ESG în activitatea de creditare și investiții. 

Ce înseamnă ESG?

Acronimul ESG înseamnă Environmental, Social and Governance și se referă la factorii de mediu, sociali și de guvernanță corporativă, cei trei piloni în legătură cu care companiile trebuie să raporteze. Rolul ESG este de a evalua practicile de afaceri și performanța unei organizații cu privire la diferite probleme de sustenabilitate și etică și de a analiza în acest fel riscurile la care este supusă compania. 

Factorul de mediu include elemente precum amprenta ecologică a unei companii, felul în care își gestionează deșeurile sau consumul de resurse. Factorul social cuprinde drepturile angajaților, securitatea, diversitatea la locul de muncă, drepturile omului, implicarea în comunitate sau satisfacția clienților. În final, factorul de guvernanță corporativă se referă la sistemul de politici și practici sub care compania este condusă, implicând aspecte de transparență, independență a organismelor corporative, felul în care acestea gestionează riscurile companiei, drepturile acționarilor sau evitarea conflictelor de interese.

Ce inițiative există la nivel european pentru încurajarea finanțărilor verzi?

Pentru a îndeplini obiectivele setate de Pactul Verde European (reducerea cu 55% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 și atingerea neutralității climatice până în 2050), Uniunea Europeană are nevoie de investiții anuale de peste 620 de miliarde EUR. Pentru crearea fluxurilor de capital necesare îndeplinirii acestor obiective există 3 mari piloni:

Taxonomia Uniunii Europene - sistem de clasificare care ajută companiile și investitorii să identifice activități economice sustenabile. Activitățile economice sustenabile din punct de vedere ecologic sunt acelea care aduc o contribuție substanțială la cel puțin unul dintre obiectivele UE în materie de climă și mediu, și care, în același timp, nu dăunează în mod semnificativ niciunuia dintre aceste obiective: (1) atenuarea schimbărilor climatice, (2) adaptarea la schimbările climatice, (3) utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și marine, (4) tranziția către o economie circulară, (5) prevenirea și controlul poluării și (6) protecția și refacerea biodiversităţii şi a ecosistemelor.

Norme privind raportarea – aplicabile atât companiilor, cât și investitorilor pentru a asigura  transparența adecvată pentru toate părțile interesate a procesului decizional. Spre exemplu, Directiva de raportare privind durabilitatea urmează a fi aplicabilă IMM-urilor începând cu 1 ianuarie 2026.

Instrumente financiarestandardele și etichetele pentru benchmark-uri climatice sau standardul UE pentru obligațiuni verzi oferă transparență actorilor din piața financiară și îi ajută să își analizeze strategiile de investiții la obiectivele UE.

Înscrie-te la curs și află cum să accesezi finanțări verzi și să iei decizii cu impact atât pentru business-ul tău, cât și pentru planetă!