Emisiile de gaze cu efect de seră: Scop 1, Scop 2, Scop 3

Aug 28

Context

Emisiile de gaze cu efect de seră ale unei companii sunt clasificate în trei Scopuri: Scop 1, Scop 2 și Scop 3, în funcție de locul din care provin emisiile. Această terminologie a fost introdusă în Protocolul privind Gazele cu Efect de Seră care stabilește standardele pentru calcularea emisiilor de gaze cu efect de seră în întreaga lume. Mai mult, inclusiv standardele de raportare a sustenabilității corporative se bazează pe acest Protocol. Protocolul recomandă tuturor companiilor să raporteze emisiile Scop 1 și 2, oferind flexibilitate pentru cele din Scop 3 care sunt, așa cum vom vedea, mai dificil de identificat.

Emisii Scop 1

Denumite și emisii directe, sunt acelea pe care o companie le generează în timpul desfășurării activităților sale de afaceri și provin din surse care sunt deținute sau controlate de companie. Acestea sunt împărțite în patru categorii:

Emisii din arderile staționare – apar în urma folosirii dispozitivelor care ard combustibil solid, lichid sau gazos, în general în scopul producerii de energie electrică și care se află în controlul companiei (cazane sau generatoare).

Emisii mobile – apar în urma folosirii surselor mobile deținute sau operate de companie, care generează emisii în timpul deplasării de la o locație la alta (vehicule utilizate pentru transportul angajaților sau camioane de distribuție).

Emisiile procesului – sunt eliberate în timpul proceselor industriale și al producției (fumuri de fabrică, substanțe chimice).

Emisii fugitive – apar în urma scurgerilor rezultate din activități de răcire, atât pe parcursul duratei de viață a echipamentului, cât și din eliminarea la sfârșitul duratei de viață (congelatoare sau aere condiționate).

Emisii Scop 2

Aceste emisii sunt emisii indirecte provenite din generarea de energie achiziționată de companie. Emisiile Scop 2 sunt denumite și emisii indirecte, deoarece apar în procesul de afaceri al companiei, însă sursele generatoare de energie sunt deținute și controlate de o entitate externă. Spre exemplu, emisiile rezultate din folosirea energiei electrice din rețea sunt emisii Scop 2, deoarece energia a fost cumpărată de la furnizorul de utilități, deci nu este deținută direct de companie (ținerea luminilor aprinse produce emisii Scop 2).

Pentru a distinge emisiile Scop 1 de emisiile Scop 2 avem următorul exemplu: dacă într-o fabrică de lapte scurgerile de gaze fugitive din congelatoare sunt emisii Scop 1, atunci energia utilizată pentru funcționarea congelatoarelor sunt emisii Scop 2.

Emisii Scop 3

Emisiile Scop 3 sunt toate celelalte emisii indirecte care apar în lanțul valoric al unei companii și care nu sunt deja incluse în Scop 2. Aceste emisii sunt o consecință a activităților comerciale ale companiei, dar apar din surse pe care compania nu le deține sau nu le controlează.

Emisiile Scop 3 sunt fie din amonte (en. upstream emissions), adică apar în timpul producției de bunuri sau servicii pe care o compania le achiziționează sau le utilizează, fie din aval (en. downstream emissions), adică apar în urma utilizării sau a eliminării produselor sau serviciilor unei companii.

Acestea reprezintă cea mai mare parte a emisiilor unei companii și sunt împărțite în 15 categorii, primele 8 fiind emisii în amonte, iar restul în aval: 
 1. Bunuri și servicii cumpărate: extracția, producția și transportul de bunuri și servicii achiziționate de companie. Aceste bunuri și servicii pot fi legate de procesul de producție (materiale) sau nu (mobilier)
 2. Bunuri de capital: extracția, producția și transportul de bunuri de capital (clădiri, vehicule, utilaje)
 3. Activități legate de combustibil și energie neincluse în Scop 2: extracția, producția și transportul combustibilului și a energiei electrice achiziționate de companie (consumarea acestora fiind incluse în Scop 2)
 4. Transport și distribuție: transportul și distribuția de bunuri și servicii în lanțul valoric (de la furnizori la companie sau între facilitățile companiei), în vehicule nedeținute de companie (altfel ar fi incluse în Scop 1)
 5. Deșeuri: eliminarea și tratarea deșeurilor generate în cadrul operațiunilor companiei, în instalații care nu sunt deținute sau controlate de companie
 6. Călătoriile de afaceri: din transportul angajaților în interes de serviciu (în vehicule nedeținut sau neoperate de companie)
 7. Naveta angajaților: transportul angajaților de la locuință la locul de muncă (în vehicule nedeținute sau neoperate de companie)
 8. Activele închiriate: exploatarea bunurilor închiriate de companie
 9. Transport și distribuție: exploatarea bunurilor închiriate de către companie altor entități
 10. Procesarea bunurilor vândute: procesarea de către terți a bunurilor intermediare ce urmează să fie vândute de companie în formă finală
 11. Utilizarea bunurilor vândute: utilizarea bunului final de către consumator
 12. Deșeuri: eliminarea și tratarea de către consumatori a produselor finale vândute de companie
 13. Activele închiriate: exploatarea bunurilor închiriate de către companie altor entități
 14. Francize: operarea francizei de către francizat (entitatea căreia i s-a acordat franciza de către companie)
 15. Investiții: emisiile asociate cu investițiile realizate de o companie sau o instituție bancară