CSR sau ESG?

Jul 17
CSR (Corporate Social Responsibility) și ESG (Environmental, Social and Governance) sunt două strategii de management pe care companiile le folosesc pentru a integra aspecte de sustenabilitate în activitatea lor. Deși ambele se referă la responsabilitatea în mediul de afaceri, ele sunt distincte și deseori confundate.

Corporate Social Responsibility

CSR este un concept popular în rândul companiilor preocupate de impactul lor asupra mediului. CSR se referă în special la acțiunile voluntare ale unei companii care alege să acționeze dincolo de obligațiile sale legale și să implementeze inițiative cu impact pozitiv. Aceste inițiative de CSR pot include filantropie, donații caritabile, proiecte de dezvoltare comunitară, acțiuni de voluntariat în rândul angajaților, eforturi de protejare a mediului și altele.

Totuși, CSR nu schimbă activitatea de bază a companiei și este un sistem voluntar fără modalități de evaluare obiectivă. Succesul acestor inițiative este măsurat de companii însele, lucru care poate fi părtinitor.

În ultimii ani, oamenii au început să asocieze practicile de CSR cu greenwashingul din cauza lipsei de transparență a acestui model. Interesul companiilor de a funcționa într-un mod care să îmbunătățească societatea și mediul este din ce în ce mai important pentru evaluarea riscului în investițiile corporative. Investitorii solicită o nouă abordare pentru a măsura responsabilitatea socială a companiilor, iar aceasta este ESG.

Environmental, Social and Governance

ESG este o modalitate de evaluare a modului în care companiile integrează aspecte de sustenabilitate în activitatea lor, metodă care utilizează 3 parametri: mediu, social și guvernanță corporativă.

Factorul de mediu poate include: emisiile de carbon ale unei companii, gestionarea deșeurilor, conservarea resurselor, consumul de energie, politicile de mediu.
Factorul social poate include: relațiile cu angajații, diversitatea și incluziunea la locul de muncă, implicarea în comunitate, siguranța produselor, satisfacția clienților.
Factorul de guvernanță corporativă se concentrează pe conducerea companiei, comportamentul competitiv, componența consiliului de administrație, modul de compensare a directorilor, transparență, managementul intern al riscului.

La nivel european, una dintre ambițiile tranziției ecologice este reorientarea fluxurilor de capital către investiţii în activități sustenabile. Pentru atingerea acestui deziderat, Uniunea Europeană a creat reguli de raportare bazate pe ESG, care să informeze în mod cât mai complet investitorii și să nu creeze costuri suplimentare pentru companii. Așadar, abordarea ESG este integrată în actele legislative europene și din ce în ce mai multe companii vor trebui să se alinieze la aceste standarde.